éjszárny zöldi, azaz bán andrás versei

Bán András (éjszárny zöldi) - tesbõl estbe

Írta: éjszárny zöldi

füst jár át
súlyát veszíti lebegve a test
párapuha ujjaival
tapintja formálja az est

emlékszavak csaponganak
gondolkozom ahogy soha nem szaladt
még tûzálom fohász
elmeregény gondolat

vers tûnõ tûnõdõ beszéd lesz ma
sötétben keresõ kéz õszinte ima
ahogy tompa dobbanásban izzó vér
repíti istent a testben szerteszét

hiszek a bölcsességben
ahol nem hús a test
ahol a gondolat estet ölt
és holdfényszín lesz tõle az est

testbõl estbe érek
ez a ma látomása
szomorú vagyok, élek
de túl nagy már az ára

ez vagyok, és így:
test és est haldokló keveréke
elpusztulok hajnalig
messzirõl vonz a béke

most még füst jár át
súlyát veszítve lebeg a test
párás ajkával csókol éjszakába
majd halálba az est